MODEL:VARISPIN15R

mỗi trang
VARISPIN15R - NOVAPRO - CRYSTE

VARISPIN15R - NOVAPRO - CRYSTE

Đạt tiêu chuẩn: ISO9001 , CE ,GMP… Hàng mới 100%,Cung cấp đầy đủ CO,CQ và giấy tờ nhập khẩu. Giới thiệu: VARISPIN15R là dòng máy li tâm lạnh để bàn công suất lớn với nhiều sự lựa chọn Rotor đáp ứng những yêu cầu trong phòng thí nghiệm.Thích hợp cho những phòng nghiên cứu khoa học cần chuẩn bị mẫu liên tục. VARISPIN15R được trang bị bộ điều khiển cảm ứng màu LCD hiển thị rõ nét những thông số hoạt động,giao diện thân thiện với người sử dụng. Điều khiển nhiệt độ chính xác bằng bộ điều khiển PID kỹ

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh novapro varispin 15r

Máy li tâm lạnh novapro varispin 15r

VARISPIN15R là dòng máy li tâm lạnh để bàn công suất lớn với nhiều sự lựa chọn Rotor đáp ứng những yêu cầu trong phòng thí nghiệm.Thích hợp cho những phòng nghiên cứu khoa học cần chuẩn bị mẫu liên tục. VARISPIN15R được trang bị bộ điều khiển cảm ứng màu LCD hiển thị rõ nét những thông số hoạt động,giao diện thân thiện với người sử dụng. Điều khiển nhiệt độ chính xác bằng bộ điều khiển PID kỹ thuật số. Kiểm soát nhiệt độ tuyệt vời bằng hệ thống làm lạnh hiệu quả và luồng không khí đối lưu

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 4 dải DWP Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 4 dải DWP Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 4 dải DWP Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,041xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 16 dải MTP Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 16 dải MTP Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 16 dải MTP Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,041xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 500 ml Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 500 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 4 x 750 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,810 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 750 ml Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 750 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 4 x 750 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,667 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 250 ml Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 250 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 4 x 250 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,667 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 20 vị trí cho ống 50 ml (ống li tâm có nắp đáy hình nón nhọn) Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 20 vị trí cho ống 50 ml (ống li tâm có nắp đáy hình nón nhọn) Model: VARISPIN15R

Ống li tâm có nắp đáy hình nón nhọn Khả năng li tâm tối đa: 20 x 50 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,613 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 16 dải MTP Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 16 dải MTP Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 28 x 50 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,542 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 500 ml Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 500 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 4 x 750 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,810 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 750 ml Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 750 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 4 x 750 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,667 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 250 ml Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 250 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 4 x 250 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,667 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 20 vị trí cho ống 50 ml (ống li tâm có nắp đáy hình nón nhọn) Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 20 vị trí cho ống 50 ml (ống li tâm có nắp đáy hình nón nhọn) Model: VARISPIN15R

Ống li tâm có nắp đáy hình nón nhọn Khả năng li tâm tối đa: 20 x 50 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,613 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 28 vị trí cho ống 50 ml (ống li tâm có nắp đáy cầu) Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 28 vị trí cho ống 50 ml (ống li tâm có nắp đáy cầu) Model: VARISPIN15R

Ống li tâm có nắp đáy cầu Khả năng li tâm tối đa: 28 x 50 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,542 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 20 vị trí cho ống 50 ml ống li tâm có nắp đáy hình nón nhọn Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 20 vị trí cho ống 50 ml ống li tâm có nắp đáy hình nón nhọn Model: VARISPIN15R

Ống li tâm có nắp đáy hình nón nhọn Khả năng li tâm tối đa: 56 x 15 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,506 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 28 vị trí cho ống 50 ml ống li tâm có nắp đáy cầu Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 28 vị trí cho ống 50 ml ống li tâm có nắp đáy cầu Model: VARISPIN15R

Ống li tâm có nắp đáy cầu Khả năng li tâm tối đa: 28 x 50 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,542 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 56 vị trí cho ống 15 ml (ống li tâm có nắp đáy hình nón nhọn) Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 56 vị trí cho ống 15 ml (ống li tâm có nắp đáy hình nón nhọn) Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 56 x 15 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,506 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 76 vị trí cho ống 15 ml Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 76 vị trí cho ống 15 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 76 x 15 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,542 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 76 vị trí cho ống 10 ml Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 76 vị trí cho ống 10 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 96 x 10 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,542 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 96 vị trí cho ống 5 ml Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 96 vị trí cho ống 5 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 96 x 5 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,542 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 96 vị trí cho ống 3ml Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 96 vị trí cho ống 3ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 96 x 3 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,542 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 250ml Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống 250ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 4 x 250ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,461xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho dải DWP Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho dải DWP Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 4 dải DWP Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 2,746 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho dải MTP Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho dải MTP Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 16 dải MTP Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 2,746 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống li tâm 250 ml có đáy hình cầu  Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 4 vị trí cho ống li tâm 250 ml có đáy hình cầu Model: VARISPIN15R

Đáy hình cầu Khả năng li tâm tối đa: 4 x 250 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 8 vị trí cho ống li tâm 85 ml (Ống li tâm có nắp,đáy hình cầu) Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 8 vị trí cho ống li tâm 85 ml (Ống li tâm có nắp,đáy hình cầu) Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 8 x 85 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 12vị trí cho ống li tâm 50 ml(Ống li tâm có nắp,đáy hình nón nhọn) Model:VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 12vị trí cho ống li tâm 50 ml(Ống li tâm có nắp,đáy hình nón nhọn) Model:VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 12 x 50 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,229 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 16 vị trí cho ống li tâm 50 ml (Ống li tâm có nắp,đáy hình cầu) Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 16 vị trí cho ống li tâm 50 ml (Ống li tâm có nắp,đáy hình cầu) Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 16 x 50 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 36 vị trí cho ống li tâm 15 ml (Ống li tâm có nắp,đáy hình nón nhọn)

Máy li tâm lạnh 36 vị trí cho ống li tâm 15 ml (Ống li tâm có nắp,đáy hình nón nhọn)

Khả năng li tâm tối đa: 36 x 15 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,232 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 48 vị trí cho ống li tâm 15 ml (ống li tâm không có nắp) Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 48 vị trí cho ống li tâm 15 ml (ống li tâm không có nắp) Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 48 x 15 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 48 vị trí cho ống li tâm 10 ml  Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 48 vị trí cho ống li tâm 10 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 48 x 10 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 48 vị trí cho ống li tâm 5 ml  Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 48 vị trí cho ống li tâm 5 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 48 x 5 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 48 vị trí cho ống li tâm 3 ml  Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 48 vị trí cho ống li tâm 3 ml Model: VARISPIN15R

Khả năng li tâm tối đa: 48 x 3 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 6 vị trí cho ống li tâm 85 ml (Ống li tâm có nắp đáy hình tròn) Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 6 vị trí cho ống li tâm 85 ml (Ống li tâm có nắp đáy hình tròn) Model: VARISPIN15R

Ống li tâm có nắp Đáy hình nón tròn Khả năng li tâm tối đa: 6 x 85 ml Tốc độ li tâm tối đa: 13,000vòng/phút Lực li tâm tối đa: 18,856 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 6 vị trí cho ống li tâm 50 ml (Ống li tâm có nắp đáy hình tròn) Model: VARISPIN15R

Máy li tâm lạnh 6 vị trí cho ống li tâm 50 ml (Ống li tâm có nắp đáy hình tròn) Model: VARISPIN15R

Ống li tâm có nắp Đáy hình nón tròn Khả năng li tâm tối đa: 6 x 50 ml Tốc độ li tâm tối đa: 13,000vòng/phút Lực li tâm tối đa: 18,006 xg

Call: 0903.07.1102

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI HÃNG NOVAPRO - CRYSTE

ĐẠI DIỆN NOVAPRO

Mr.Đăng - 0983 23 8192

Mr.Đăng - 0983 23 8192

Sales Manager - 0903 07 1102

Sales Manager - 0903 07 1102

Fanpage Facebook

MÁY LI TÂM NOVAPRO - CRYSTE

TỦ AN TOÀN SINH HỌC NOVAPRO - CRYSTE

NỔI HẤP NOVAPRO

TỦ ẤM NOVAPRO

TỦ SẤY NOVAPRO

MÁY LẮC TRÒN NOVAPRO

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC NOVAPRO

TỦ LẠNH BẢO QUẢN NOVAPRO

BỂ CÁCH THỦY NOVAPRO

Thống kê

  • Đang online 64
  • Hôm nay 293
  • Hôm qua 497
  • Trong tuần 2,481
  • Trong tháng 6,780
  • Tổng cộng 69,731

Top

   (0)