TỦ HÚT KHÍ ĐỘC CÓ MÀNG LỌC NOVAPRO - CRYSTE

mỗi trang
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC CÓ MÀNG LỌC XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC CÓ MÀNG LỌC XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ hút khí độc có màng lọc hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt các tiêu chuẩn ISO,CE và GMP. Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC KHÔNG ĐƯỜNG ỐNG NOVAPRO PURIFUME_DUCTLESS 900/PURIFUME_DUCTLESS 1200

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC KHÔNG ĐƯỜNG ỐNG NOVAPRO PURIFUME_DUCTLESS 900/PURIFUME_DUCTLESS 1200

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC KHÔNG ĐƯỜNG ỐNG NOVAPRO PURIFUME_DUCTLESS 900 TỦ HÚT KHÍ ĐỘC KHÔNG ĐƯỜNG ỐNG NOVAPRO PURIFUME_DUCTLESS 1200

Call: 0903.07.1102
PURIFUME_DUCTLESS 1200 NOVAPRO - CRYSTE

PURIFUME_DUCTLESS 1200 NOVAPRO - CRYSTE

Giới thiệu: PURIFUME_DUCTLESS 1200 là loại tủ hút không sử dụng đường ống thải hơi khí độc,Các hơi khí độc và bụi bẩn tạo ra trong quá trình thí nghiệm sẽ bị loại bỏ bởi hệ thống màng lọc tái tạo môi trường thí nghiệm an toàn. Thông số kỹ thuật: Bộ lọc Hybrid Carbon hybrid được trang bị để loại bỏ các khí độc hại,các phần tử axit/bazơ và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.Hiệu năng lọc đat 99,8% Màng lọc dễ dàng kiểm tra và thay thế từ hộp điều khiển phía trước tủ Kích thước bên trong (W x D x H)mm

Call: 0903.07.1102
PURIFUME_DUCTLESS 900 NOVAPRO - CRYSTE

PURIFUME_DUCTLESS 900 NOVAPRO - CRYSTE

Giới thiệu: PURIFUME_DUCTLESS 900 là loại tủ hút không sử dụng đường ống thải hơi khí độc,Các hơi khí độc và bụi bẩn tạo ra trong quá trình thí nghiệm sẽ bị loại bỏ bởi hệ thống màng lọc tái tạo môi trường thí nghiệm an toàn. Thông số kỹ thuật: Bộ lọc Hybrid Carbon hybrid được trang bị để loại bỏ các khí độc hại,các phần tử axit/bazơ và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.Hiệu năng lọc đat 99,8% Màng lọc dễ dàng kiểm tra và thay thế từ hộp điều khiển phía trước tủ Kích thước bên trong (W x D x H)mm:

Call: 0903.07.1102
Tủ hút hơi hóa chất 1.2m PFD-12-MB novapro cryste

Tủ hút hơi hóa chất 1.2m PFD-12-MB novapro cryste

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút hơi hóa chất novapro PFD-9-MB ,có bộ lọc hơi độc

Tủ hút hơi hóa chất novapro PFD-9-MB ,có bộ lọc hơi độc

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút khí độc có màng lọc hơi độc PFD-9-MB/PFD-12-MB novapro cryste

Tủ hút khí độc có màng lọc hơi độc PFD-9-MB/PFD-12-MB novapro cryste

- Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs) Độ ồn: <60dB

Call: 0903.07.1102
Tủ hút khí độc chịu hóa chất có màng lọc hơi độc PFD-9-MB cryste novapro

Tủ hút khí độc chịu hóa chất có màng lọc hơi độc PFD-9-MB cryste novapro

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút khí độc không đường ống 0.9m PFD-9-MB cryste novapro

Tủ hút khí độc không đường ống 0.9m PFD-9-MB cryste novapro

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút khí độc chịu hóa chất không đường ống 1.2m PFD-12-MB novapro cryste

Tủ hút khí độc chịu hóa chất không đường ống 1.2m PFD-12-MB novapro cryste

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút không đường ống 1.2m PFD-12-MB novapro cryste

Tủ hút không đường ống 1.2m PFD-12-MB novapro cryste

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút hơi hóa chất,bộ lọc hơi hóa chất

Tủ hút hơi hóa chất,bộ lọc hơi hóa chất

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút khí độc hàn quốc có màng lọc hơi độc

Tủ hút khí độc hàn quốc có màng lọc hơi độc

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút khí độc không đường ống ,novapro

Tủ hút khí độc không đường ống ,novapro

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút khí độc không đường ồng,novapro

Tủ hút khí độc không đường ồng,novapro

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút khí độc novapro có màng lọc hơi độc Model:PURIFUME_DUCTLESS 90

Tủ hút khí độc novapro có màng lọc hơi độc Model:PURIFUME_DUCTLESS 90

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút khí độc có màng lọc novapro

Tủ hút khí độc có màng lọc novapro

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102
Tủ hút khí độc có bộ lọc khí độc Model:PURIFUME_DUCTLESS 900

Tủ hút khí độc có bộ lọc khí độc Model:PURIFUME_DUCTLESS 900

Hệ thống màng lọc: - Bộ kiểm tra màng lọc:Kiểm tra thời gian hay thế (Bộ kiểm tra thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tình trạng sử dụng của màng lôc) - Bộ tiền lọc: sợi polyester - Bộ lọc Carbon: Bộ lọc Carbon Hybrid (ACID + NH + VOCs)

Call: 0903.07.1102

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI HÃNG NOVAPRO - CRYSTE

ĐẠI DIỆN NOVAPRO

Mr.Đăng - 0983 23 8192

Mr.Đăng - 0983 23 8192

Sales Manager - 0903 07 1102

Sales Manager - 0903 07 1102

Fanpage Facebook

MÁY LI TÂM NOVAPRO - CRYSTE

TỦ AN TOÀN SINH HỌC NOVAPRO - CRYSTE

NỔI HẤP NOVAPRO

TỦ ẤM NOVAPRO

TỦ SẤY NOVAPRO

MÁY LẮC TRÒN NOVAPRO

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC NOVAPRO

TỦ LẠNH BẢO QUẢN NOVAPRO

BỂ CÁCH THỦY NOVAPRO

Thống kê

  • Đang online 2
  • Hôm nay 231
  • Hôm qua 497
  • Trong tuần 2,419
  • Trong tháng 6,718
  • Tổng cộng 69,669

Top

   (0)