Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Máy Khuấy Đũa – Máy đồng hoá mẫu 10 Lít, LS-50 hãng Labtech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Kích thước máy (WxDxH): 100 x 175 x 255mm Dung tích khuấy ( H2O): 10 Lít. Tốc độ khuấy: 100 – 3.000 vòng/phút. Cài đặt thời gian: 99 giờ 59 phút. Độ nhớt tối đa: 10,000 mmPas. Đông cơ ( Đầu ra): DC 50W. Momen xoắn cực đại: 30 Ncm. Khoảng ngàm cặp: 1 đến 10mm. Nguồn điện: 220-230V, 50/60Hz. Khối lượng tịnh: Xâp xỉ 3,7 Kg.
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy Khuấy Đũa – Máy đồng hoá mẫu 10 Lít, LS-50D hãng Labtech – Korea

  Call: 0903.07.1102

  Cài đặt thời gian: 99 giờ 59 phút. Độ nhớt tối đa: 10,000 mmPas. Đông cơ ( Đầu ra): DC 50W. Momen xoắn cực đại: 30 Ncm. Khoảng ngàm cặp: 1 đến 10mm. Nguồn điện: 220-230V, 50/60Hz. Khối lượng tịnh: Xâp xỉ 3,7 Kg. Kích thước máy (WxDxH): 100 x 175 x 255mm Dung tích khuấy ( H2O): 10 Lít. Tốc độ khuấy: 100 – 3.000 vòng/phút.
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy Khuấy Đũa – Máy đồng hoá mẫu 20 Lít LS-100 hãng Labtech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Kích thước máy (WxDxH): 100 x 175 x 255mm Dung tích khuấy ( H2O): 20 Lít. Tốc độ khuấy: 100 – 3.000 vòng/phút. Cài đặt thời gian: 99 giờ 59 phút. Độ nhớt tối đa: 50,000 mmPas. Đông cơ ( Đầu ra): DC 100W. Momen xoắn cực đại: 60 Ncm. Khoảng ngàm cặp: 1 đến 10mm. Nguồn điện: 220-230V, 50/60Hz. Khối lượng tịnh: Xâp xỉ 4,6 Kg.
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy Khuấy Đũa – Máy đồng hoá mẫu 20 Lít, LS-100D hãng Labtech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Kích thước máy (WxDxH): 100 x 175 x 255mm Dung tích khuấy ( H2O): 20 Lít. Tốc độ khuấy: 100 – 3.000 vòng/phút. Điều khiển tốc độ: PWM/ Điều khiển kiểu phản hồi kỹ thuật số ( Màn hình hiển thị LCD). Cài đặt thời gian: 99 giờ 59 phút. Độ nhớt tối đa: 50,000 mmPas. Đông cơ ( Đầu ra): DC 100W. Momen xoắn cực đại: 60 Ncm. Khoảng ngàm cặp: 1 đến 10mm. Nguồn điện: 220-230V, 50/60Hz. Khối lượng tịnh: Xâp xỉ 4,6 Kg.
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy Khuấy Đũa – Máy đồng hoá mẫu 40 Lít, LSG-51 hãng Labtech – Korea

  Call: 0903.07.1102

  Kích thước máy (WxDxH): 134 x 157 x 162mm Dung tích khuấy ( H2O): 40 Lít. Tốc độ khuấy: 50 – 1.000 vòng/phút. Điều khiển tốc độ: Bằng núm xoay theo mức. Cài đặt thời gian: 99 giờ 59 phút. Độ nhớt tối đa: 100,000 mmPas. Đông cơ ( Đầu ra): DC 50W. Momen xoắn cực đại: 200 Ncm. Khoảng ngàm cặp: 1 đến 10mm. Nguồn điện: 220-230V, 50/60Hz. Khối lượng tịnh: Xâp xỉ 3,1 Kg.
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy Khuấy Đũa – Máy đồng hoá mẫu 40 Lít, LSG-51D hãng Labtech – Korea

  Call: 0903.07.1102

  Cài đặt thời gian: 99 giờ 59 phút. Độ nhớt tối đa: 100,000 mmPas. Đông cơ ( Đầu ra): DC 50W. Momen xoắn cực đại: 200 Ncm. Khoảng ngàm cặp: 1 đến 10mm. Nguồn điện: 220-230V, 50/60Hz. Khối lượng tịnh: Xâp xỉ 3,4 Kg. Kích thước máy (WxDxH): 155 x 178 x 162mm Dung tích khuấy ( H2O): 40 Lít. Tốc độ khuấy: 50 – 1.000 vòng/phút.
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy khuấy đũa – Máy đồng hóa mẫu 60 Lít, LSG-120 hãng Labtech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Kích thước máy (WxDxH): 134 x 205 x 162mm Dung tích khuấy ( H2O): 60 Lít. Tốc độ khuấy: 50 – 1.000 vòng/phút. Điều khiển tốc độ: Bằng núm xoay theo mức. Cài đặt thời gian: 99 giờ 59 phút. Độ nhớt tối đa: 150,000 mmPas. Đông cơ ( Đầu ra): DC 100W. Momen xoắn cực đại: 400 Ncm. Khoảng ngàm cặp: 1 đến 10mm. Nguồn điện: 220-230V, 50/60Hz. Khối lượng tịnh: Xâp xỉ 4,2 Kg.
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy Khuấy Đũa – Máy đồng hoá mẫu 60 Lít, LSG-120D hãng Labtech – Korea

  Call: 0903.07.1102

  Cài đặt thời gian: 99 giờ 59 phút. Độ nhớt tối đa: 150,000 mmPas. Đông cơ ( Đầu ra): DC 100W. Momen xoắn cực đại: 400 Ncm. Khoảng ngàm cặp: 1 đến 10mm. Nguồn điện: 220-230V, 50/60Hz. Khối lượng tịnh: Xâp xỉ 4,5 Kg. Kích thước máy (WxDxH): 155 x 230 x 162mm Dung tích khuấy ( H2O): 60 Lít. Tốc độ khuấy: 50 – 1.000 vòng/phút.
  Đọc tiếpXem nhanh