Hiển thị 1–9 của 142 kết quả

 • Bể Cách Thủy 30 Lít TWB-30D hãng Taisitelab – Mỹ (Nắp tháp)

  Call: 0903.07.1102

  Kiểu bể cách thủy nắp tháp Thể tích: 30 Lít Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C đến 100°C Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C Kích thước buồng (mm): 500 x 290 x 200 Kích thước ngoài (mm): 550 x 350 x 290 Công suất: 1500W Nguồn điện: 220W/50Hz
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Bể Cách Thủy Taisite 11 Lít TWB-11D (Nắp tháp)

  Call: 0903.07.1102

  Kiểu bể cách thủy nắp tháp Thể tích: 11 Lít Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C đến 100°C Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C Kích thước buồng (mm): 320 x 240 x 150 Kích thước ngoài (mm): 340 x 280 x 240 Công suất: 800W Nguồn điện: 220W/50Hz
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Bể Cách Thủy WB-1S hãng TaisiteLab Sciences Inc – Mỹ

  Call: 0903.07.1102

  Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Bộ cài đặt thời gian: 999 phút Công suất: 300 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz Kích thước buồng (WxDxH)mm: 160 x 160 x 130 Kích thước ngoài (WxDxH)mm: 200 x 200 x 220 Khối lượng N.W/G.W:  3 Kg/5 Kg  
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Bể Cách Thủy WB-2S hãng TaisiteLab Sciences Inc – Mỹ

  Call: 0903.07.1102

  Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Công suất: 600 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz Kích thước buồng (WxDxH)mm: 305 x 160 x 130 Kích thước ngoài (WxDxH)mm: 345 x 200 x 220 Khối lượng N.W/G.W:  4 Kg/5 Kg
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Bể Cách Thủy WB-4D hãng TaisiteLab Sciences Inc – Mỹ

  Call: 0903.07.1102

  Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Bộ cài đặt thời gian: 999 phút Công suất: 800 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz Kích thước buồng (WxDxH)mm: 305 x 305 x 130 Kích thước ngoài (WxDxH)mm: 345 x 345 x 220 Khối lượng N.W/G.W:  6 Kg/7 Kg
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Bể Cách Thủy WBE-1S hãng TaisiteLab Sciences Inc – Mỹ

  Call: 0903.07.1102

  Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Bộ cài đặt thời gian: 999 phút Công suất: 300 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz Kích thước buồng (WxDxH)mm: 160 x 160 x 130 Kích thước ngoài (WxDxH)mm: 200 x 200 x 220 Khối lượng N.W/G.W:  3 Kg/5 Kg  
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Bể Cách Thủy WBE-2S hãng TaisiteLab Sciences Inc – Mỹ

  Call: 0903.07.1102

  Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Công suất: 600 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz Kích thước buồng (WxDxH)mm: 305 x 160 x 130 Kích thước ngoài (WxDxH)mm: 345 x 200 x 220 Khối lượng N.W/G.W:  4 Kg/5 Kg
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Bể Cách Thủy WBE-4D hãng TaisiteLab Sciences Inc – Mỹ

  Call: 0903.07.1102

  Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Bộ cài đặt thời gian: 999 phút Công suất: 800 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz Kích thước buồng (WxDxH)mm: 305 x 305 x 130 Kích thước ngoài (WxDxH)mm: 345 x 345 x 220 Khối lượng N.W/G.W:  6 Kg/7 Kg
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Bể Cách Thủy WBE-6D hãng TaisiteLab Sciences Inc – Mỹ

  Call: 0903.07.1102

  Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ≤ ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: ± 1℃ Công suất: 1200 W Nguồn điện: 220 V, 50-60Hz Kích thước buồng (WxDxH)mm: 470 x 305 x 130 Kích thước ngoài (WxDxH)mm: 510 x 345 x 220 Khối lượng N.W/G.W:  8Kg/9Kg
  Đọc tiếpXem nhanh