Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • LÒ NUNG 1400 Độ 15 lít, L15/14 hãng Nabertherm – Đức

  Call: 0903.07.1102

  Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 260 x 340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 625 x 630  mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :70 phút Công suất tiêu thụ: 3,5 kW. Trọng lượng: 70 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
  Đọc tiếpXem nhanh
 • LÒ NUNG 1400 Độ 15 lít, LT15/14 hãng Nabertherm-Đức

  Call: 0903.07.1102

  Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 15 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 260 x 340 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 625 x 630 +350 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :70 phút Công suất tiêu thụ: 3,5 kW. Trọng lượng: 70 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
  Đọc tiếpXem nhanh
 • LÒ NUNG 1400 Độ 5 lít, L5/14 hãng Nabertherm – Đức

  Call: 0903.07.1102

  Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 450 x 580  mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :55 phút Công suất tiêu thụ: 2,5 kW. Trọng lượng: 38 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
  Đọc tiếpXem nhanh
 • LÒ NUNG 1400 Độ 5 lít, LT5/14 hãng Nabertherm – Đức

  Call: 0903.07.1102

  Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 5 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 200 x 170 x 130 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 490 x 450 x 580 +320 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :55 phút Công suất tiêu thụ: 2,5 kW. Trọng lượng: 38 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
  Đọc tiếpXem nhanh
 • LÒ NUNG 1400 Độ 9 lít, L9/14 hãng Nabertherm – Đức

  Call: 0903.07.1102

  Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 525 x 630  mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :60 phút Công suất tiêu thụ: 3.0 kW. Trọng lượng: 55 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
  Đọc tiếpXem nhanh
 • LÒ NUNG 1400 Độ 9 lít, LT9/14 hãng Nabertherm – Đức

  Call: 0903.07.1102

  Nhiệt độ tối đa: 1400oC. Thể tích: 9 lít. Kích thước bên trong lò (wxdxh): 230 x 240 x 170 mm. Kích thước bên ngoài lò (WxDxH): 530 x 525 x 630 +350 mm. Thời gian để đạt nhiệt độ tối đa :60 phút Công suất tiêu thụ: 3.0 kW. Trọng lượng: 55 kg. Nguồn điện: 220V/ 50Hz. (1 pha)
  Đọc tiếpXem nhanh