Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Tủ lạnh bảo quản 2 – 10 độ CLG-1400 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 1327 / 46.9 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Tủ lạnh (Hp): 1/ 4×2ea Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 6/34 Số kệ dây, trượt (tối đa, tùy chọn): 22 Số kệ ngăn kéo, trượt (tối đa, tùy chọn): 16 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / Ibs): 30 / 66.1 Chất liệu nội thất: Thép không gỉ # 304 Chất liệu ngoại thất: Thép, 1 mm, sơn tĩnh điện Chất liệu cách nhiệt: 60mm, bọt Polyurethane Kích thước bên trong (mm / inch): 1430x640x1450 / 56.3×25.2×57.1 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 1550x865x1965 / 61×34.1×77.4 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 350 / 771.6 Yêu cầu về điện (230V, 60Hz):6A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 6A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 13A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh bảo quản 2 – 10 độ CLG-150 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 156 / 5.5 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Tủ lạnh (Hp): 1/8 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2/6 Số kệ dây, trượt (tối đa, tùy chọn): 4 Số kệ ngăn kéo, trượt (tối đa, tùy chọn): 3 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / Ibs): 26 / 57.3 Chất liệu nội thất: Thép không gỉ # 304 Chất liệu ngoại thất: Thép, 1 mm, sơn tĩnh điện Chất liệu cách nhiệt: 60mm, bọt Polyurethane Kích thước bên trong (mm / inch) 550 × 580 × 490 / 21,7 × 22,8 × 19,3 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 683 × 791 × 870 / 26.9 × 31.1 × 34.4 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 100 / 220,4 Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 2A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 2A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 4A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh bảo quản 2 – 10 độ CLG-300 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 303 / 10.7 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Tủ lạnh (Hp): 1/6 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 3/11 Số kệ dây, trượt (tối đa, tùy chọn): 7 Số kệ ngăn kéo, trượt (tối đa, tùy chọn): 5 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / Ibs): 26 / 57.3 Chất liệu nội thất: Thép không gỉ # 304 Chất liệu ngoại thất: Thép, 1 mm, sơn tĩnh điện Chất liệu cách nhiệt: 60mm, bọt Polyurethane Kích thước bên trong (mm / inch) 550x550x1000 / 21.7×21.7×39.4 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 670x770x1515 / 26.4×30.3×59.6 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 130 / 286.6 Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 2.3A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 2.3A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 4.5A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh bảo quản 2 – 10 độ CLG-650 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 603 / 21.3 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Tủ lạnh (Hp): 1/4 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 3/17 Số kệ dây, trượt (tối đa, tùy chọn): 11 Số kệ ngăn kéo, trượt (tối đa, tùy chọn): 8 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / Ibs): 30 / 66.1 Chất liệu nội thất: Thép không gỉ # 304 Chất liệu ngoại thất: Thép, 1 mm, sơn tĩnh điện Chất liệu cách nhiệt: 60mm, bọt Polyurethane Kích thước bên trong (mm / inch) 650x640x1450 / 25.6×25.2×57.1 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 770x865x1965 / 30.3×34.1×77.4 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 210 / 463 Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 4A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 4A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 6.5A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh bảo quản 2 – 10 độ CLG-850 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 805 / 28.4 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Tủ lạnh (Hp): 1/ 6×2ea Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 3/17 Số kệ dây, trượt (tối đa, tùy chọn): 11 Số kệ ngăn kéo, trượt (tối đa, tùy chọn): 8 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / Ibs): 30 / 66.1 Chất liệu nội thất: Thép không gỉ # 304 Chất liệu ngoại thất: Thép, 1 mm, sơn tĩnh điện Chất liệu cách nhiệt: 60mm, bọt Polyurethane Kích thước bên trong (mm / inch): 750x740x1450 / 29.5×29.1×57.1 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 870x965x1965 / 34.3×37.9×77.4 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 260 / 573.2 Yêu cầu về điện (230V, 60Hz):5A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 5A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 9A
  Đọc tiếpXem nhanh