Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn Model: SC-C1906D2 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 213 / 7.5 x 2ea Số khay tràn (tiêu chuẩn): 2 Số kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2 / 4 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 130 / 5.1 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 80/176,4 Vật liệu nội thất: Thép sơn tĩnh điện Vật liệu bên ngoài: Thép bọc nhựa Phenol Kích thước bên trong (mm / inch): 561x466x818 x 2ea / 22.1×18.3×32.2 x 2ea Kích thước bên ngoài (mm / inch): 655x555x1900/ 25.8×21.9×74.8 Kích thước kệ: 555x426x30 / 21.9×16.8×1.2 Kích thước khay (PP): 545x419x33 / 21.5×16.5×1.3 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 160 / 352.7
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn, Model: SC-C0706D1 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 115 /  4.1 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 80/176,4 Vật liệu nội thất: Thép sơn tĩnh điện Vật liệu bên ngoài: Thép bọc nhựa Phenol Kích thước bên trong (mm / inch): 505x421x542 / 19.9×16.6×21.3 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 600x510x650 / 23.6×20.1×25.6 Kích đáy chứa đồ:  502x420x40 / 19.8×16.5×1.6 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 52 / 114.6
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn, Model: SC-C1906D1 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 445 / 15.7 Số khay tràn (tiêu chuẩn): 1 Số kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 6 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 100 / 3.9 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 80/176,4 Vật liệu nội thất: Thép sơn tĩnh điện Vật liệu bên ngoài: Thép bọc nhựa Phenol Kích thước bên trong (mm / inch): 558x466x1712 / 21.9xx18.3×67.4 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 655x555x1900/ 25.8×21.9×74.8 Kích thước kệ: 555x426x30 / 21.9×16.8×1.2 Kích thước khay (PP): 545x419x33 / 21.5×16.5×1.3 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 146 / 321.9
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn, model: SC-C1912D2 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 447 / 15.9 x 2ea Số khay tràn (tiêu chuẩn): 2 Số kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 6 / 12 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 100 / 3.9 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 80/176,4 Vật liệu nội thất: Thép sơn tĩnh điện Vật liệu bên ngoài: Thép bọc nhựa Phenol Kích thước bên trong (mm / inch): 561x466x1712 x 2ea / 22.1×18.3×67.4 x 2ea Kích thước bên ngoài (mm / inch): 1255x555x1900 / 49.4×21.9×74.8 Kích thước kệ: 555x426x30 / 21.9×16.8×1.2 Kích thước khay (PP): 545x419x33 / 21.5×16.5×1.3 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 257 / 566.6
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn, Model: SC-C1912D4 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 213 / 7.5 x 4ea Số khay tràn (tiêu chuẩn): 4 Số kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 4/8 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 120 / 4.7 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 80/176,4 Vật liệu nội thất: Thép sơn tĩnh điện Vật liệu bên ngoài: Thép bọc nhựa Phenol Kích thước bên trong (mm / inch): 561x466x818 x 4ea / 22.1×18.3×32.2 x 4ea Kích thước bên ngoài (mm / inch): 1255x555x1900 / 49.4×21.9×74.8 Kích thước kệ: 555x426x30 / 21.9×16.8×1.2 Kích thước khay (PP): 545x419x33 / 21.5×16.5×1.3 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 284 / 626.1
  Đọc tiếpXem nhanh