Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Tủ lạnh bảo quản chuyên dụng model: CLG-300 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Thể tích buồng (L / cu ft): 303 / 10.7 Kích thước bên trong (W x D x H, mm / inch): 550x550x1000 / 21.7×21.7×39.4 Kích thước bên ngoài (W x D x H, mm / inch): 670x770x1515 / 26.4×30.3×59.6 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 130 / 286.6 Số lượng kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 11 Số lượng kệ dây (trượt) (tối đa): 7 Số lượng kệ ngăn kéo (trượt) (tối đa): 5 Tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 26 / 57.3 Đèn huỳnh quang: 18W, 1ea Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 2.3A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 2.3A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 4.5A Cửa kính, cửa kim loại đặc (tùy chọn)
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh bảo quản chuyên dụng model: CLG-650 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Thể tích buồng (L / cu ft): 603 / 21.3 Kích thước bên trong (W x D x H, mm / inch): 650x640x1450 / 25.6×25.2×57.1 Kích thước bên ngoài (W x D x H, mm / inch): 770x865x1965 / 30.3×34.1×77.4 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 210 / 463 Số lượng kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 17 Số lượng kệ dây (trượt) (tối đa): 11 Số lượng kệ ngăn kéo (trượt) (tối đa): 8 Tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 30 / 66.1 Đèn huỳnh quang: 18W, 1ea Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 4A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 4A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 6.5A Cửa kính, cửa kim loại đặc (tùy chọn)
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm model: PSR- 6501 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Thể tích buồng (L / cu ft): 614 / 21.7 Làm lạnh (HP): 1/3 Kích thước bên trong (W x D x H, mm / inch) 700 x 640 x 1370 / 27.6 x 25.2 x 53.9 Kích thước bên ngoài (W x D x H, mm / inch) 820 x 860 x 1885 / 32.3 x 33.9 x 74.2 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 210 / 463 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 15 Tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 30 / 66.1 Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 3.8A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 3.8A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 2.9A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm PSR- 3001 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Thể tích buồng (L / cu ft): 303 / 10.7 Làm lạnh (HP): 1/6 Kích thước bên trong (W x D x H, mm / inch) 550 x 550 x 1000 / 21.7 x 21.7 x 39.4 Kích thước bên ngoài (W x D x H, mm / inch) 670 x 770 x 1515 / 26.4 x 30.3 x 59.6 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 130 / 286.6 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 11 Tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 26 / 57.3 Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 2.8A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 2.8A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 5.5A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh bảo quản dược phẩm PSR3-70 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Thể tích buồng (L / cu ft): 73 / 2.6 Kích thước bên trong (W x D x H, mm / inch) 418 x 440 x 400 / 16.5 x 17.3 x 15.7 Kích thước bên ngoài (W x D x H, mm / inch) 522 x 600 x 725 / 20.6 x 23.6 x 28.5 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 67 / 147,7 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2/3 Tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 30 / 66.1 Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 1.1A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 1.1A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 2.9A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh bảo quản thí nghiệm CLG-1400 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Thể tích buồng (L / cu ft): 1327 / 46.9 Kích thước bên trong (W x D x H, mm / inch): 1430x640x1450 / 56.3×25.2×57.1 Kích thước bên ngoài (W x D x H, mm / inch): 1550x865x1965 / 61×34.1×77.4 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 350 / 771.6 Số lượng kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 6 / 34 Số lượng kệ dây (trượt) (tối đa): 22 Số lượng kệ ngăn kéo (trượt) (tối đa): 16 Tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 30 / 66.1 Đèn huỳnh quang: 32W, 1ea Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 6A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 6A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 13A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh bảo quản thí nghiệm model: CLG-850 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Thể tích buồng (L / cu ft): 805 / 28.4 Kích thước bên trong (W x D x H, mm / inch): 750x740x1450 / 29.5×29.1×57.1 Kích thước bên ngoài (W x D x H, mm / inch): 870x965x1965 / 34.3×37.9×77.4 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 260 / 573.2 Số lượng kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 17 Số lượng kệ dây (trượt) (tối đa): 11 Số lượng kệ ngăn kéo (trượt) (tối đa): 8 Tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 30 / 66.1 Đèn huỳnh quang: 32W, 1ea Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 5A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 5A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 9A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh phòng thí nghiệm 73 Lít CLG3-70 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Thể tích buồng (L / cu ft): 73 / 2.6 Kích thước bên trong (W x D x H, mm / inch) 418 x 440 x 400 / 16,5 x 17,3 x 15,7 Kích thước bên ngoài (W x D x H, mm / inch) 522 x 600 x 725 / 20.6 x 23.6 x 28.5 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 67 / 147,7 Số lượng kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2/3 Số lượng kệ dây (trượt) (tối đa): 3 Số lượng kệ ngăn kéo (trượt) (tối đa): 2 Tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 30 / 66.1 Đèn huỳnh quang: 4.2W, 1ea Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 1.1A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 1.1A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 2.9A Cửa kính
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ lạnh phòng thí nghiệm model: CLG-150 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): 2 đến 10 / 35,6 đến 50 Thể tích buồng (L / cu ft): 156 / 5.5 Kích thước bên trong (W x D x H, mm / inch): 550×580×490 / 21.7×22.8×19.3 Kích thước bên ngoài (W x D x H, mm / inch): 683×791×870 / 26.9×31.1×34.4 Khối lượng tịnh (kg / Ibs): 100 / 220.5 Số lượng kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2/6 Số lượng kệ dây (trượt) (tối đa): 4 Số lượng kệ ngăn kéo (trượt) (tối đa): 3 Tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 26 / 57.3 Yêu cầu về điện (230V, 60Hz): 2A Yêu cầu về điện (230V, 50Hz): 2A Yêu cầu về điện (120V, 60Hz): 4A Cửa kính, cửa kim loại đặc (tùy chọn)
  Đọc tiếpXem nhanh