Hiển thị kết quả duy nhất

  • Tủ môi trường 150 Lít CHI-150P hãng TaisiteLab – Mỹ

    Call: 0903.07.1102

    Thể tích: 150 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Không có độ ẩm 0℃ đến 65℃, có độ ẩm 10℃ đến 65℃, Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ± 0.5℃ Độ đồng đều nhiệt độ: ± 1℃ Độ chính xác nhiệt độ: 1℃ tại 37℃ Phạm vi độ ẩm: 35% đến 90% Biến động độ ẩm: ±3% Độ chính xác độ ẩm: ±3% Nhiệt độ môi trường: 5~35℃ Công suất gia nhiệt: 800W
    Đọc tiếpXem nhanh