Hiển thị tất cả 2 kết quả

 • Tủ môi trường 250 Lít CMI-250L hãng TaisiteLab – Mỹ

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích: 250 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Không có độ ẩm 0℃ đến 65℃, có độ ẩm 10℃ đến 65℃, Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: 1℃ tại 37℃ Phạm vi độ ẩm: 50% đến 90% Biến động độ ẩm: ±3% Độ chính xác độ ẩm: ±3% Nhiệt độ môi trường: 5~35℃ Công suất gia nhiệt: 1000W
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ môi trường 250 Lít CMI-250P hãng TaisiteLab – Mỹ

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích: 250 Lít Khoảng nhiệt độ cài đặt: Không có độ ẩm 0℃ đến 65℃, có độ ẩm 10℃ đến 65℃, Độ phân giải nhiệt độ: 0.1℃ Biến động nhiệt độ: ± 0.5℃ Độ chính xác nhiệt độ: 1℃ tại 37℃ Phạm vi độ ẩm: 50% đến 90% Biến động độ ẩm: ±3% Độ chính xác độ ẩm: ±3% Nhiệt độ môi trường: 5~35℃ Công suất gia nhiệt: 1000W
  Đọc tiếpXem nhanh