Hiển thị 1–9 của 11 kết quả

 • Máy hút ẩm chân không model: VDC-11/11U hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích bên trong (L / cu ft): 11 / 0.4 Phạm vi đo (Mpa): 0 đến -0.1 Vòi phun (mm / inch, Ø): 9.5 / 0.37 Tối đa chân không cho phép (thân máy): 1.33×10-4 Mpa Tối đa tải (kg / lbs) mỗi kệ: 3 / 6.6 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2 / 4 Vật liệu thân máy: Polycarbonate Khay mẫu đục lỗ: Polycarbonate Vật liệu khay sấy khô / tủ khóa: Polypropylene Đệm khít chân không: Cao su silicon Kích thước bên trong (mm / inch): 248x254x238 / 9.8x10x9.4 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 322x285x271 / 12.7×11.2×10.7 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 4.2 / 9.3 Không có hiệu ứng khối UV: AAAD4001 Có hiệu ứng khối UV (U): AAAD4101
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy hút ẩm chân không VDC-21/21U hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích bên trong (L / cu ft): 23 / 0.8 Phạm vi đo (Mpa): 0 đến -0.1 Vòi phun (mm / inch, Ø): 9.5 / 0.37 Tối đa chân không cho phép (thân máy): 1.33×10-4 Mpa Tối đa tải (kg / lbs) mỗi kệ: 5 / 11 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2 / 4 Vật liệu thân máy: Polycarbonate Khay mẫu đục lỗ: Polycarbonate Vật liệu khay sấy khô / tủ khóa: Polypropylene Đệm khít chân không: Cao su silicon Kích thước bên trong (mm / inch): 346x365x246/ 13.6×14.4×9.7 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 420x397x281/ 16.5×15.6×11.1 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 8.2 / 18.1 Không có hiệu ứng khối UV: AAAD4021 Có hiệu ứng khối UV (U): AAAD4121  
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy hút ẩm chân không VDC-31/31U hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích bên trong (L / cu ft): 35 / 1.2 Phạm vi đo (Mpa): 0 đến -0.1 Vòi phun (mm / inch, Ø): 9.5 / 0.37 Tối đa chân không cho phép (thân máy): 1.33×10-4 Mpa Tối đa tải (kg / lbs) mỗi kệ: 5 / 11 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 5 Vật liệu thân máy: Polycarbonate Khay mẫu đục lỗ: Polycarbonate Vật liệu khay sấy khô / tủ khóa: Polypropylene Đệm khít chân không: Cao su silicon Kích thước bên trong (mm / inch): 355x375x345 / 14 x 14.8 x 13.6 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 420x397x381/ 16.5×15.6×15 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 10.8 / 23.8 Không có hiệu ứng khối UV: AAAD4011 Có hiệu ứng khối UV (U): AAAD4111
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy hút ẩm chân không VDC-41/41U hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích bên trong (L / cu ft): 45 / 1.6 Phạm vi đo (Mpa): 0 đến -0.1 Vòi phun (mm / inch, Ø): 9.5 / 0.37 Tối đa chân không cho phép (thân máy): 1.33×10-4 Mpa Tối đa tải (kg / lbs) mỗi kệ: 5 / 11 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 6 Vật liệu thân máy: Polycarbonate Khay mẫu đục lỗ: Polycarbonate Vật liệu khay sấy khô / tủ khóa: Polypropylene Đệm khít chân không: Cao su silicon Kích thước bên trong (mm / inch):  355x374x445 / 14×14.7×17.5 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 420x397x491 / 16.5×15.6×19.3 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 12.2 / 26.9 Không có hiệu ứng khối UV: AAAD4031 Có hiệu ứng khối UV (U): AAAD4131
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy hút ẩm chân không VDP-25/25G/25U/25UG hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích bên trong (L / cu ft): 16 / 0.6 Phạm vi đo (Mpa): 0 đến -0.1 Vòi phun (mm / inch, Ø): 9.5 / 0.37 Tối đa chân không cho phép (thân máy): 1.33×10-4 Mpa Thân máy / cơ sở: Polycarbonate Khay mẫu đục lỗ: Polycarbonate Khóa: Polypropylen Đệm khít chân không: Cao su silicon Kích thước bên ngoài (mm / inch): Ø308×374(449) / Ø12.1×14.7(17.7) Khối lượng tịnh (kg / lbs): 2.7 / 5.9
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy hút ẩm chân không VDP-30/30G/30U/30UG hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích bên trong (L / cu ft): 25 / 0.9 Phạm vi đo (Mpa): 0 đến -0.1 Vòi phun (mm / inch, Ø): 9.5 / 0.37 Tối đa chân không cho phép (thân máy): 1.33×10-4 Mpa Thân máy / cơ sở: Polycarbonate Khay mẫu đục lỗ: Polycarbonate Khóa: Polypropylen Đệm khít chân không: Cao su silicon Kích thước bên ngoài (mm / inch): Ø385×384(459) / Ø15.2×15.1(18.1) Khối lượng tịnh (kg / lbs): 4.0 / 8.8
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy hút ẩm chân không VDR-20/20G/20U/20UG hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích bên trong (L / cu ft): 6 / 0.2 Phạm vi đo (Mpa): 0 đến -0.1 Vòi phun (mm / inch, Ø): 9.5 / 0.37 Tối đa chân không cho phép (thân máy): 1.33×10-4 Mpa Nắp / đáy: Polycarbonate Khay mẫu đục lỗ: Polypropylen Vật liệu Khay sấy khô: Polypropylen Khóa: Polypropylen Đệm khít chân không: Cao su silicon Kích thước bên ngoài (mm / inch): Ø242×279(354)/ Ø9.5×11(13.9) Khối lượng tịnh (kg / lbs): 1.5 / 3.3
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy hút ẩm chân không VDR-25/25G/25U/25UG hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích bên trong (L / cu ft): 10 / 0.4 Phạm vi đo (Mpa): 0 đến -0.1 Vòi phun (mm / inch, Ø): 9.5 / 0.37 Tối đa chân không cho phép (thân máy): 1.33×10-4 Mpa Nắp / đáy: Polycarbonate Khay mẫu đục lỗ: Polypropylen Vật liệu Khay sấy khô: Polypropylen Khóa: Polypropylen Đệm khít chân không: Cao su silicon Kích thước bên ngoài (mm / inch): Ø308×325(400)/ Ø12.1×12.8(15.7) Khối lượng tịnh (kg / lbs): 1.5 / 3.3
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Máy hút ẩm chân không VDR-30/30G/30U/30UG hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích bên trong (L / cu ft): 20 / 0.7 Phạm vi đo (Mpa): 0 đến -0.1 Vòi phun (mm / inch, Ø): 9.5 / 0.37 Tối đa chân không cho phép (thân máy): 1.33×10-4 Mpa Nắp / đáy: Polycarbonate Khay mẫu đục lỗ: Polypropylen Vật liệu Khay sấy khô: Polypropylen Khóa: Polypropylen Đệm khít chân không: Cao su silicon Kích thước bên ngoài (mm / inch): Ø385×399(475)/ Ø15.2×15.7(18.7) Khối lượng tịnh (kg / lbs): 1.5 / 3.3
  Đọc tiếpXem nhanh