Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Tủ đựng hóa chất Model: DS-TT-09064D2 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Chiều cao bên ngoài (mm / inch): 900 / 35,4 Chiều rộng bên ngoài (mm / inch): 644 / 25.4 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch) trái: 278 / 10.9 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch) phải: 278 / 10.9 Số khay (tiêu chuẩn / tối đa): 3/4 Tối đa tải trên mỗi khay (kg / lbs): 30 / 66.1 Số bảng tên: 2 Độ sâu bên ngoài (mm / inch): 700 / 27.6 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 73 / 160.9
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ đựng hóa chất, Model: DS-TT-09047N2 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Chiều cao bên ngoài (mm / inch): 900 / 35,4 Chiều rộng bên ngoài (mm / inch): 476 / 18,7 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch) còn lại: 194 / 7.6 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch) phải: 194 / 7.6 Số khay (tiêu chuẩn / tối đa): 3/4 Tối đa tải trên mỗi khay (kg / lbs): 30 / 66.1 Số bảng tên: 2 Độ sâu bên ngoài (mm / inch): 550 / 21.6 Khốilượng tịnh (kg / lbs): 54 / 119.0
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ đựng hóa chất, Model: DS-TT-09056D2 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Chiều cao bên ngoài (mm / inch): 900 / 35,4 Chiều rộng bên ngoài (mm / inch): 560 / 22.1 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch) trái: 194 / 7.6 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch) phải: 278 / 10.9 Số khay (tiêu chuẩn / tối đa): 3/4 Tối đa tải trên mỗi khay (kg / lbs): 30 / 66.1 Số bảng tên: 2 Độ sâu bên ngoài (mm / inch): 700 / 27.6 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 67 / 147.7
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ đựng hóa chất, Model: DS-TT-09064N2 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Chiều cao bên ngoài (mm / inch): 900 / 35,4 Chiều rộng bên ngoài (mm / inch): 644 / 25.4 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch) trái: 278 / 10.9 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch) phải: 278 / 10.9 Số khay (tiêu chuẩn / tối đa): 3/4 Tối đa tải trên mỗi khay (kg / lbs): 30 / 66.1 Số bảng tên: 2 Độ sâu bên ngoài (mm / inch): 550 / 21.6 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 64 / 141.1
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ đựng hóa chất, Model: DS-TW-09047N1 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Chiều cao bên ngoài (mm / inch): 900 / 35,4 Chiều rộng bên ngoài (mm / inch): 472 / 18.6 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch): 418 / 16.5 Số khay (tiêu chuẩn / tối đa): 3/4 Tối đa tải trên mỗi khay (kg / lbs): 30 / 66.1 Số bảng tên: 2 Độ sâu bên ngoài (mm / inch): 550 / 21.6 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 61 / 134.5
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ đựng hóa chất, Model: DS-TW-09055N1 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Chiều cao bên ngoài (mm / inch): 900 / 35,4 Chiều rộng bên ngoài (mm / inch): 556 / 21.9 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch): 502 / 19.8 Số khay (tiêu chuẩn / tối đa): 3/4 Tối đa tải trên mỗi khay (kg / lbs): 30 / 66.1 Số bảng tên: 2 Độ sâu bên ngoài (mm / inch): 550 / 21.6 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 65 / 143.3
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ đựng hóa chất, Model: DS-TW-09108N2 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Chiều cao bên ngoài (mm / inch): 900 / 35,4 Chiều rộng bên ngoài (mm / inch): 1083 / 42.6 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch): 502 / 19.8 Số khay (tiêu chuẩn / tối đa): 3/4 Tối đa tải trên mỗi khay (kg / lbs): 30 / 66.1 Số bảng tên: 2 Độ sâu bên ngoài (mm / inch): 550 / 21.6 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 119 / 262.4
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ đựng hóa chất, Model:DS-TT-09056N2 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Chiều cao bên ngoài (mm / inch): 900 / 35,4 Chiều rộng bên ngoài (mm / inch): 560 / 22.1 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch) trái: 194 / 7.6 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch) phải: 278 / 10.9 Số khay (tiêu chuẩn / tối đa): 3/4 Tối đa tải trên mỗi khay (kg / lbs): 30 / 66.1 Số bảng tên: 2 Độ sâu bên ngoài (mm / inch): 550 / 21.6 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 59 / 130
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ đựng hóa chất, Model:DS-TW-09091N2 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Chiều cao bên ngoài (mm / inch): 900 / 35,4 Chiều rộng bên ngoài (mm / inch): 915 / 36.0 Mỗi chiều rộng ngăn kéo (mm / inch): 418 / 16.5 Số khay (tiêu chuẩn / tối đa): 3/4 Tối đa tải trên mỗi khay (kg / lbs): 30 / 66.1 Số bảng tên: 2 Độ sâu bên ngoài (mm / inch): 550 / 21.6 Khối lượng tịnh (kg / lbs): 110 / 242.5
  Đọc tiếpXem nhanh