Hiển thị 1–9 của 10 kết quả

 • Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn TH3-KE-065 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 65 / 2.3 Chiều rộng (mm / inch): 400 / 15.7 Độ sâu (mm / inch): 330 / 13.0 Chiều cao (mm / inch): 495 / 19.5 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2/10 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 20 / 0.8 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 25 / 55.1 Tổng tải trọng cho phép (kg / lbs): 65 / 143.3 Cổng cáp ( mm / inch): 50 / 2.0 Dung tích bể nước (L / cu ft): 12 / 0.4 Khối lượng (kg / lbs): 140 / 308.6
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ nhiệt độ và độ ẩm TH3-E-400 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 398 / 14.1 Chiều rộng (mm / inch): 600 / 23.6 Độ sâu (mm / inch): 830 / 32.7 Chiều cao (mm / inch): 800 / 31.5 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2/10 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 40 / 1.6 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 25 / 55.1 Tổng tải trọng cho phép (kg / lbs): 60 / 132.3 Cổng cáp ( mm / inch): 65 / 2.6 Dung tích bể nước (L / cu ft): 20 / 0.7 Khối lượng (kg / lbs): 270 / 595.2
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ nhiệt độ và độ ẩm TH3-KE-025 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 25 / 0.9 Chiều rộng (mm / inch): 350 / 13.8 Độ sâu (mm / inch):220 / 8.7 Chiều cao (mm / inch): 350 / 13.8 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2/7 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 20 / 0.8 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 25 / 55.1 Tổng tải trọng cho phép (kg / lbs): 65 / 143.3 Cổng cáp ( mm / inch): 50 / 2.0 Dung tích bể nước (L / cu ft): 8 / 0.3 Khối lượng (kg / lbs): 110 / 242.5
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ nhiệt độ và độ ẩm TH3-KE-100 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 100 / 3.5 Chiều rộng (mm / inch): 500 / 19.7 Độ sâu (mm / inch): 380 / 15.0 Chiều cao (mm / inch): 530 / 20.9 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2/10 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 20 / 0.8 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 25 / 55.1 Tổng tải trọng cho phép (kg / lbs): 65 / 143.3 Cổng cáp ( mm / inch): 50 / 2.0 Dung tích bể nước (L / cu ft): 12 / 0.4 Khối lượng (kg / lbs): 150 / 330.7
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ nhiệt độ và độ ẩm TH3-ME-025 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 25 / 0.9 Chiều rộng (mm / inch): 350 / 13.8 Độ sâu (mm / inch):220 / 8.7 Chiều cao (mm / inch): 350 / 13.8 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2/7 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 20 / 0.8 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 25 / 55.1 Tổng tải trọng cho phép (kg / lbs): 65 / 143.3 Cổng cáp ( mm / inch): 50 / 2.0 Dung tích bể nước (L / cu ft): 8 / 0.3 Khối lượng (kg / lbs): 80 / 176.4
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ nhiệt độ và độ ẩm TH3-ME-065 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 65 / 2.3 Chiều rộng (mm / inch): 400 / 15.7 Độ sâu (mm / inch): 330 / 13.0 Chiều cao (mm / inch): 495 / 19.5 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2/10 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 20 / 0.8 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 25 / 55.1 Tổng tải trọng cho phép (kg / lbs): 65 / 143.3 Cổng cáp ( mm / inch): 50 / 2.0 Dung tích bể nước (L / cu ft): 12 / 0.4 Khối lượng (kg / lbs): 110 / 242.5
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ nhiệt độ và độ ẩm TH3-ME-100 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 100 / 3.5 Chiều rộng (mm / inch): 500 / 19.7 Độ sâu (mm / inch): 380 / 15.0 Chiều cao (mm / inch): 530 / 20.9 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2/10 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 20 / 0.8 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 25 / 55.1 Tổng tải trọng cho phép (kg / lbs): 65 / 143.3 Cổng cáp ( mm / inch): 50 / 2.0 Dung tích bể nước (L / cu ft): 12 / 0.4 Khối lượng (kg / lbs): 130 / 286.6
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ nhiệt độ và độ ẩm TH3-PE-025 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 25 / 0.9 Chiều rộng (mm / inch): 350 / 13.8 Độ sâu (mm / inch):220 / 8.7 Chiều cao (mm / inch): 350 / 13.8 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2/7 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 20 / 0.8 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 25 / 55.1 Tổng tải trọng cho phép (kg / lbs): 65 / 143.3 Cổng cáp ( mm / inch): 50 / 2.0 Dung tích bể nước (L / cu ft): 8 / 0.3 Khối lượng (kg / lbs): 80 / 176.4
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ nhiệt độ và độ ẩm TH3-PE-065 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 65 / 2.3 Chiều rộng (mm / inch): 400 / 15.7 Độ sâu (mm / inch): 330 / 13.0 Chiều cao (mm / inch): 495 / 19.5 Số lượng kệ (tiêu chuẩn / tối đa): 2/10 Khoảng cách giữa các kệ (mm / inch): 20 / 0.8 Tối đa tải trên mỗi kệ (kg / lbs): 25 / 55.1 Tổng tải trọng cho phép (kg / lbs): 65 / 143.3 Cổng cáp ( mm / inch): 50 / 2.0 Dung tích bể nước (L / cu ft): 12 / 0.4 Khối lượng (kg / lbs): 110 / 242.5
  Đọc tiếpXem nhanh