Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Tủ sấy 314 lít đối lưu cưỡng bức OF3-30 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 314 / 11.1 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +15 đến 200 / Môi trường +27 đến 392 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 3.5 / 6.3 Kích thước bên trong (mm / inch): 645×750×650 / 25.4×29.5×25.6 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 850x1100x1235 / 33.5×43.3×48.6 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 200 / 440.9 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2 / 5 Tải tối đa trên mỗi kệ (kg / Ibs): 25 / 55.1 Yêu cầu về điện (230V, 50 / 60Hz): 1P, 13.2
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 760 lít đối lưu cưỡng bức OF3-75 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 760 / 26.8 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +15 đến 200 / Môi trường +27 đến 392 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 4.5 / 8.1 Kích thước bên trong (mm / inch): 745×850×1200 / 29.3×33.5×47.2 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 950x1200x1785 / 37.4×47.2×70.3 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 300 / 661.4 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 11 Tải tối đa trên mỗi kệ (kg / Ibs): 25 / 55.1 Yêu cầu về điện (380V, 50Hz, A): 3P, 9.0
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 760 lít đối lưu cưỡng bức OF3-75H hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 760 / 26.8 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +15 đến 300 / Môi trường +27 đến 572 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 4.5 / 8.1 Kích thước bên trong (mm / inch): 745×850×1200 / 29.3×33.5×47.2 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 950x1200x1785 / 37.4×47.2×70.3 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 300 / 661.4 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 11 Tải tối đa trên mỗi kệ (kg / Ibs): 25 / 55.1 Yêu cầu về điện (380V, 50Hz, A): 3P, 10.8
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 760 lít đối lưu cưỡng bức OF3-75HP hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 760 / 26.8 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +15 đến 300 / Môi trường +27 đến 572 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 4.5 / 8.1 Kích thước bên trong (mm / inch): 745×850×1200 / 29.3×33.5×47.2 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 950x1200x1785 / 37.4×47.2×70.3 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 300 / 661.4 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 11 Tải tối đa trên mỗi kệ (kg / Ibs): 25 / 55.1 Yêu cầu về điện (380V, 50Hz, A): 3P, 10.8
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 760 lít đối lưu cưỡng bức OF3-75P hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 760 / 26.8 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +15 đến 200 / Môi trường +27 đến 392 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 4.5 / 8.1 Kích thước bên trong (mm / inch): 745×850×1200 / 29.3×33.5×47.2 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 950x1200x1785 / 37.4×47.2×70.3 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 300 / 661.4 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 3 / 11 Tải tối đa trên mỗi kệ (kg / Ibs): 25 / 55.1 Yêu cầu về điện (380V, 50Hz, A): 3P, 9.0
  Đọc tiếpXem nhanh