Hiển thị 1–9 của 23 kết quả

 • Tủ sấy 100 lít đối lưu cưỡng bức OF-11E hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 100 / 3.5 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +10 đến 220 / Môi trường +18 đến 428 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.4 / 0.72 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 3.3 / 5.94 Kích thước bên trong (mm / inch): 455×430×510 / 18×17×20 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 610×595×877 / 24×23.4×34.5 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 47 / 103.6 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2 / 7 Tải tối đa trên mỗi kệ (kg / Ibs): 25 / 55.1 Yêu cầu về điện (230V, 50 / 60Hz): 6A Yêu cầu về điện (120V, 50 / 60Hz): 8.4A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 102 lít đối lưu cưỡng bức OF-12G/OF-12GW hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 102 / 3.6 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +10 đến 250 / Môi trường +18 đến 482 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.6 / 1.08 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 1.3 / 2.3 Kích thước bên trong (mm / inch): 480×410×520 / 18.9×16.1×20.5 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 657×692×870 / 25.9×27.2×34.3 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2/6 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 63 / 139 Yêu cầu về điện (230V, 50 / 60Hz): 6.1A Yêu cầu về điện (120V, 50 / 60Hz): 8.4A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 102 lít đối lưu cưỡng bức OF-12P/OF-12PW hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 102 / 3.6 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +10 đến 250 / Môi trường +18 đến 482 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.6 / 1.08 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 1.3 / 2.3 Kích thước bên trong (mm / inch): 480×410×520 / 18.9×16.1×20.5 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 657×692×870 / 25.9×27.2×34.3 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2/6 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 63 / 139 Yêu cầu về điện (230V, 50 / 60Hz): 6.1A Yêu cầu về điện (120V, 50 / 60Hz): 8.4A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 150 lít đối lưu cưỡng bức OF-21E hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 150 / 5.3 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +10 đến 220 / Môi trường +18 đến 428 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.4 / 0.72 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 2.3 / 4.14 Kích thước bên trong (mm / inch): 585×460×555 / 23×18.1×21.9 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 740×625×922 / 29.1×24.6×36.3 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 59 / 130 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2 / 7 Tải tối đa trên mỗi kệ (kg / Ibs): 25 / 55.1 Yêu cầu về điện (230V, 50 / 60Hz): 7.4A Yêu cầu về điện (120V, 50 / 60Hz): 10.1A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 151 lít đối lưu cưỡng bức OF-22G/OF-22GW hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 151 / 5.3 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +10 đến 250 / Môi trường +18 đến 482 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.8 / 1.44 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 1.7 / 3.1 Kích thước bên trong (mm / inch): 550×460×600 / 22×18×23.6 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 727×742×974 / 28.7×29.2×38.3 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2/7 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 72.5 / 160 Yêu cầu về điện (230V, 50 / 60Hz): 7.4A Yêu cầu về điện (120V, 50 / 60Hz): 10.1A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 151 lít đối lưu cưỡng bức OF-22P/OF-22PW hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 151 / 5.3 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +10 đến 250 / Môi trường +18 đến 482 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.8 / 1.44 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 1.7 / 3.1 Kích thước bên trong (mm / inch): 550×460×600 / 22×18×23.6 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 727×742×974 / 28.7×29.2×38.3 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2/7 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 72.5 / 160 Yêu cầu về điện (230V, 50 / 60Hz): 7.4A Yêu cầu về điện (120V, 50 / 60Hz): 10.1A
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 314 lít đối lưu cưỡng bức OF3-30 hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 314 / 11.1 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +15 đến 200 / Môi trường +27 đến 392 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 3.5 / 6.3 Kích thước bên trong (mm / inch): 645×750×650 / 25.4×29.5×25.6 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 850x1100x1235 / 33.5×43.3×48.6 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 200 / 440.9 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2 / 5 Tải tối đa trên mỗi kệ (kg / Ibs): 25 / 55.1 Yêu cầu về điện (230V, 50 / 60Hz): 1P, 13.2
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 314 lít đối lưu cưỡng bức OF3-30H hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 314 / 11.1 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +15 đến 300 / Môi trường +27 đến 572 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 3.5 / 6.3 Kích thước bên trong (mm / inch): 645×750×650 / 25.4×29.5×25.6 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 850x1100x1235 / 33.5×43.3×48.6 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 200 / 440.9 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2/5 Tải tối đa trên mỗi kệ (kg / Ibs): 25 / 55.1 Yêu cầu về điện (380V, 50Hz, A): 3P, 6.7
  Đọc tiếpXem nhanh
 • Tủ sấy 314 lít đối lưu cưỡng bức OF3-30HP hãng JeioTech – Hàn Quốc

  Call: 0903.07.1102

  Thể tích buồng (L / cu ft): 314 / 11.1 Phạm vi nhiệt độ (℃ / ℉): Môi trường +15 đến 300 / Môi trường +27 đến 572 Biến động nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 0.2 / 0.36 Biến thiên nhiệt ở 100oC (± ℃ / ℉): 3.5 / 6.3 Kích thước bên trong (mm / inch): 645×750×650 / 25.4×29.5×25.6 Kích thước bên ngoài (mm / inch): 850x1100x1235 / 33.5×43.3×48.6 Khối lượng tịnh (Kg / lbs): 200 / 440.9 Số kệ dây (tiêu chuẩn / tối đa): 2/5 Tải tối đa trên mỗi kệ (kg / Ibs): 25 / 55.1 Yêu cầu về điện (380V, 50Hz, A): 3P, 6.7
  Đọc tiếpXem nhanh