MODEL:VARISPIN15

mỗi trang
VARISPIN15 - NOVAPRO -CRYSTE

VARISPIN15 - NOVAPRO -CRYSTE

Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt tiêu chuẩn: ISO9001 , CE ,GMP… Hàng mới 100%,Cung cấp đầy đủ CO,CQ và giấy tờ nhập khẩu. Giới thiệu: VARISPIN15 là dòng máy li tâm để bàn công suất lớn với nhiều sự lựa chọn Rotor đáp ứng những yêu cầu trong phòng thí nghiệm.Thích hợp cho những phòng nghiên cứu khoa học cần chuẩn bị mẫu liên tục. VARISPIN15 được trang bị bộ điều khiển cảm ứng màu LCD hiển thị rõ nét những thông số hoạt động,giao diện thân thiện với người sử dụng. Điều khiển PID kỹ thuật số điều khiển chính

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 4 vị trí cho ống 250ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 4 vị trí cho ống 250ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 4 x 250ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,461 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 4 vị trí cho dải DWP Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 4 vị trí cho dải DWP Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 4 dải DWP Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 2,746 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 4 vị trí cho dải MTP Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 4 vị trí cho dải MTP Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 16 dải MTP Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 2,746 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 4 vị trí cho ống li tâm 250 ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 4 vị trí cho ống li tâm 250 ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 4 x 250 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,229 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 8 vị trí cho ống li tâm 85 ml (Ống li tâm có nắp,đáy hình cầu) Model: VARISPIN15

Máy li tâm 8 vị trí cho ống li tâm 85 ml (Ống li tâm có nắp,đáy hình cầu) Model: VARISPIN15

Khả năng li tâm tối đa: 8 x 85 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 12 vị trí ống li tâm 50 ml(Ống li tâm có nắp,đáy hình nón nhọn) Model: VARISPIN15

Máy li tâm lạnh 12 vị trí ống li tâm 50 ml(Ống li tâm có nắp,đáy hình nón nhọn) Model: VARISPIN15

Khả năng li tâm tối đa: 12 x 50 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,229 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm lạnh 16vị trí cho ống li tâm 50ml(Rotor văng)Model:VARISPIN15 Hãng sản xuất:NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm lạnh 16vị trí cho ống li tâm 50ml(Rotor văng)Model:VARISPIN15 Hãng sản xuất:NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 16 x 50 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 36 vị trí cho ống li tâm 15 ml (Rotor văng) Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất:NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 36 vị trí cho ống li tâm 15 ml (Rotor văng) Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất:NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 36 x 15 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,232 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 48 vị trí cho ống li tâm 15 ml (Rotor văng) Model:VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 48 vị trí cho ống li tâm 15 ml (Rotor văng) Model:VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 48 x 15 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 48 vị trí cho ống li tâm 10 ml (Rotor văng)Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 48 vị trí cho ống li tâm 10 ml (Rotor văng)Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 48 x 10 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 48 vị trí cho ống li tâm 5 ml (Rotor văng) Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 48 vị trí cho ống li tâm 5 ml (Rotor văng) Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 48 x 5 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 48 vị trí cho ống li tâm 3 ml (Rotor văng) Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 48 vị trí cho ống li tâm 3 ml (Rotor văng) Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 48 x 3 ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,175 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 6 vị trí cho ống 85ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 6 vị trí cho ống 85ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 6 x 85ml Tốc độ li tâm tối đa: 10,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 11,158 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 8 vị trí cho ống 50ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 8 vị trí cho ống 50ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 8 x 50ml Tốc độ li tâm tối đa: 12,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 16,647 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 12 vị trí cho ống 15ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 12 vị trí cho ống 15ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 12 x 15ml Tốc độ li tâm tối đa: 8,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 6,948 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 48 vị trí cho ống 1.5/2.0ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 48 vị trí cho ống 1.5/2.0ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 48 x 1.5/2.0ml Tốc độ li tâm tối đa: 13,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 17,912 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 30 vị trí cho ống 1.5/2.0ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 30 vị trí cho ống 1.5/2.0ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 30 x 1.5/2.0ml Tốc độ li tâm tối đa: 15,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 23,847 xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 0.2ml PCR 6‐Strip Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 0.2ml PCR 6‐Strip Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khả năng li tâm tối đa: 6 x 0.2ml PCR 6‐Strip Tốc độ li tâm tối đa: 12,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 13,443xg

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 48 vị trí cho ống li tâm 0.2ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 48 vị trí cho ống li tâm 0.2ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khi lựa chọn Rotor góc 48 vị trí A480.2T dùng để li tâm ống 0.2ml máy có thông số kỹ thuật như sau: Khả năng li tâm tối đa: 48 x 0,2ml Tốc độ li tâm tối đa: 12,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 13,443xg Màn hình hiển thị cảm ứng màu LCD 4.3”

Call: 0903.07.1102
Máy li tâm 4 vị trí cho ống 750ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Máy li tâm 4 vị trí cho ống 750ml Model: VARISPIN15 Hãng sản xuất: NOVAPRO-KOREA

Khi lựa chọn Rotor văng S4750T dùng để li tâm ống 750ml máy có thông số kỹ thuật như sau: Khả năng li tâm tối đa: 4 x 750ml Tốc độ li tâm tối đa: 4,000 vòng/phút Lực li tâm tối đa: 3,667 xg Màn hình hiển thị cảm ứng màu LCD 4.3”

Call: 0903.07.1102

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI HÃNG NOVAPRO - CRYSTE

ĐẠI DIỆN NOVAPRO

Mr.Đăng - 0983 23 8192

Mr.Đăng - 0983 23 8192

Sales Manager - 0903 07 1102

Sales Manager - 0903 07 1102

Fanpage Facebook

MÁY LI TÂM NOVAPRO - CRYSTE

TỦ AN TOÀN SINH HỌC NOVAPRO - CRYSTE

NỔI HẤP NOVAPRO

TỦ ẤM NOVAPRO

TỦ SẤY NOVAPRO

MÁY LẮC TRÒN NOVAPRO

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC NOVAPRO

TỦ LẠNH BẢO QUẢN NOVAPRO

BỂ CÁCH THỦY NOVAPRO

Thống kê

 • Đang online 71
 • Hôm nay 300
 • Hôm qua 497
 • Trong tuần 2,488
 • Trong tháng 6,787
 • Tổng cộng 69,738

Top

   (0)