Sản phẩm

mỗi trang
MÁY LẮC VORTEX XUẤT XỨ HÀN QUỐC

MÁY LẮC VORTEX XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Máy lắc Vortex hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP. Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa học,bệnh viện và các trương đại học.

Call: 0903.07.1102
MÁY LẮC TRÒN XUẤT XỨ HÀN QUỐC

MÁY LẮC TRÒN XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Máy lắc tròng hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
BỂ ỔN NHIỆT - BỂ CÁCH THỦY XUẤT XỨ HÀN QUỐC

BỂ ỔN NHIỆT - BỂ CÁCH THỦY XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Bể cách thủy hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ lạnh bảo quản mẫu hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ ẤM CO2 XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ ẤM CO2 XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ ấm co2 hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ ẤM LẠNH XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ ẤM LẠNH XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ ấm lạnh hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ ẤM LẮC XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ ẤM LẮC XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ ấm lắc vi sinh hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ ẤM LẮC XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ ẤM LẮC XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ ấm lắc vi sinh hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ ẤM VI SINH XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ ẤM VI SINH XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ ấm vi sinh hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ sấy chân không hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ SẤY XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ SẤY XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ sấy hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG XUẤT XỨ HÀN QUỐC

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Nồi hấp tiệt trùng hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
MÁY LI TÂM XUẤT XỨ HÀN QUỐC

MÁY LI TÂM XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Máy li tâm hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC THÍ NGIỆM XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC THÍ NGIỆM XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ hút khí độc hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiến tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP... Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC CÓ MÀNG LỌC XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC CÓ MÀNG LỌC XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ hút khí độc có màng lọc hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt các tiêu chuẩn ISO,CE và GMP. Được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm,nghiên cứu khoa hoc,bệnh viện và trường đại học

Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ đựng hóa chất hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc được sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn ISO,CE và GMP...

Call: 0903.07.1102
TỦ AN TOÀN SINH HỌC XUẤT XỨ HÀN QUỐC

TỦ AN TOÀN SINH HỌC XUẤT XỨ HÀN QUỐC

Tủ an toàn sinh học cấp 2 hãng Novapro xuất xứ Hàn Quốc gồm các model: PURICUBE 900,PURICUBE 1200,PURICUBE 1500,PURICUBE 1800,PURICUBE NEO 900,PURICUBE NEO 1200,PURICUBE NEO 1500,PURICUBE NEO 1800,

Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT NOVAPRO PURICIRCUL 600 AIRTIGHT/PURICIRCUL 600 DUCT

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT NOVAPRO PURICIRCUL 600 AIRTIGHT/PURICIRCUL 600 DUCT

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT NOVAPRO PURICIRCUL 600 AIRTIGHT TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT NOVAPRO PURICIRCUL 600 DUCT

Call: 0903.07.1102
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC KHÔNG ĐƯỜNG ỐNG NOVAPRO PURIFUME_DUCTLESS 900/PURIFUME_DUCTLESS 1200

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC KHÔNG ĐƯỜNG ỐNG NOVAPRO PURIFUME_DUCTLESS 900/PURIFUME_DUCTLESS 1200

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC KHÔNG ĐƯỜNG ỐNG NOVAPRO PURIFUME_DUCTLESS 900 TỦ HÚT KHÍ ĐỘC KHÔNG ĐƯỜNG ỐNG NOVAPRO PURIFUME_DUCTLESS 1200

Call: 0903.07.1102
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG NOVAPRO PURISTER 100 / PURISTER 80 / PURISTER 60

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG NOVAPRO PURISTER 100 / PURISTER 80 / PURISTER 60

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG NOVAPRO PURISTER 100 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG NOVAPRO PURISTER 80 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG NOVAPRO PURISTER 60

Call: 0903.07.1102
TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE NEO 900 / PURICUBE NEO 1200 / PURICUBE NEO 1500 / 1800

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE NEO 900 / PURICUBE NEO 1200 / PURICUBE NEO 1500 / 1800

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE NEO 900 TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE NEO 1200 TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE NEO 1500 TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE NEO 1800

Call: 0903.07.1102
TỦ AN TOÀN SINH HỌC NOVAPRO PRURICUBE 900/PURICUBE 1200/PURICUBE 1500/PURICUBE 1800

TỦ AN TOÀN SINH HỌC NOVAPRO PRURICUBE 900/PURICUBE 1200/PURICUBE 1500/PURICUBE 1800

TỦ AN TOÀN SINH HỌC NOVAPRO PRURICUBE 900 TỦ AN TOÀN SINH HỌC NOVAPRO PRURICUBE 1200 TỦ AN TOÀN SINH HỌC NOVAPRO PRURICUBE 1500 TỦ AN TOÀN SINH HỌC NOVAPRO PRURICUBE 1800

Call: 0903.07.1102
THAY THẾ MÀNG LỌC HEPA CHO TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE 900 /1200/1500/1800

THAY THẾ MÀNG LỌC HEPA CHO TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE 900 /1200/1500/1800

Màng lọc HEPA sau 1 thời gian dài sử dụng sẽ hết chức năng lọc và cần được thay thế.Lúc này trên màn hình điều khiển sẽ hiển thị thông báo thay thế bộ lọc HEPA. Để đảm bảo an toàn sinh học việc thay thế màng lọc HEPA cần được thực hiện ngay sau khi thông báo xuất hiện.

Call: 0903.07.1102
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 NOVAPRO PURICUBE

Lưu ý: Đèn UV chỉ được bật khi cửa kính đã được đóng Nên sử dụng đèn UV khử trùng trước và sau mỗi lần làm việc

Call: 0903.07.1102
VARISPIN15R - NOVAPRO - CRYSTE

VARISPIN15R - NOVAPRO - CRYSTE

Đạt tiêu chuẩn: ISO9001 , CE ,GMP… Hàng mới 100%,Cung cấp đầy đủ CO,CQ và giấy tờ nhập khẩu. Giới thiệu: VARISPIN15R là dòng máy li tâm lạnh để bàn công suất lớn với nhiều sự lựa chọn Rotor đáp ứng những yêu cầu trong phòng thí nghiệm.Thích hợp cho những phòng nghiên cứu khoa học cần chuẩn bị mẫu liên tục. VARISPIN15R được trang bị bộ điều khiển cảm ứng màu LCD hiển thị rõ nét những thông số hoạt động,giao diện thân thiện với người sử dụng. Điều khiển nhiệt độ chính xác bằng bộ điều khiển PID kỹ

Call: 0903.07.1102
VARISPIN 12R - NOVAPRO - CRYSTE

VARISPIN 12R - NOVAPRO - CRYSTE

Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ : ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ nhập khẩu. Giới thiệu: VARISPIN 12R là máy li tâm lạnh đa năng với công suất ly tâm lớn và nhiều sự lựa chon rotor. Những đặc điểm chính: Mô hình đa năng hỗ trợ nhiều mục đích sử dụng với dung tích ly tâm lớn. Có thể thay thế nhiều rotor phù hợp với việc ly tâm các mẫu có thể tích khác nhau Bộ điều khiển LCD cảm ứng màu 4.3 "thân thiện với người dùng

Call: 0903.07.1102
VARISPIN 12 - NOVAPRO - CRYSTE

VARISPIN 12 - NOVAPRO - CRYSTE

Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ : ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ nhập khẩu. Giới thiệu: VARISPIN 12 là máy li tâm lạnh đa năng với công suất ly tâm lớn và nhiều sự lựa chon rotor. Những đặc điểm chính: Mô hình đa năng hỗ trợ nhiều mục đích sử dụng với dung tích ly tâm lớn. Có thể thay thế nhiều rotor phù hợp với việc ly tâm các mẫu có thể tích khác nhau Bộ điều khiển LCD cảm ứng màu 4.3 "thân thiện với người dùng Li tâm các loại ống khác nhau với thể tích từ 0.2ml đến 250ml (T

Call: 0903.07.1102
VARISPIN4 - NOVAPRO - CRYSTE

VARISPIN4 - NOVAPRO - CRYSTE

Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt tiêu chuẩn: ISO,GMP,CE… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Giới thiệu: VARISPIN4 Là máy li tâm đa năng phù hợp cho nhiều ứng dụng yêu cầu mẫu li tâm ở tốc độ thấp hơn 4000 vòng/phút Các tính năng: Máy ly tâm tốc độ thấp với công suất tối ưu cho các ứng dụng khác nhau. Chủ yếu phù hợp với phòng khám vì nó có thể chứa hầu hết các ống máu. Màn hình hiển thị LCD thân thiện với người sử dụng Sử dụng để li tâm những ống có thể tích từ 5ml đến 100ml Thông số:

Call: 0903.07.1102
VARISPIN4A - NOVAPRO - CRYSTE

VARISPIN4A - NOVAPRO - CRYSTE

Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt tiêu chuẩn: ISO,GMP,CE… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Giới thiệu: VARISPIN4A Là máy li tâm đa năng phù hợp cho nhiều ứng dụng. Thông số: Tốc độ li tâm tối đa (RPM):4000 vòng/phút Lực li tâm tối đa (RCF):2075xg Khả năng li tâm tối đa: 8 x 15ml

Call: 0903.07.1102
VARISPIN15 - NOVAPRO -CRYSTE

VARISPIN15 - NOVAPRO -CRYSTE

Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt tiêu chuẩn: ISO9001 , CE ,GMP… Hàng mới 100%,Cung cấp đầy đủ CO,CQ và giấy tờ nhập khẩu. Giới thiệu: VARISPIN15 là dòng máy li tâm để bàn công suất lớn với nhiều sự lựa chọn Rotor đáp ứng những yêu cầu trong phòng thí nghiệm.Thích hợp cho những phòng nghiên cứu khoa học cần chuẩn bị mẫu liên tục. VARISPIN15 được trang bị bộ điều khiển cảm ứng màu LCD hiển thị rõ nét những thông số hoạt động,giao diện thân thiện với người sử dụng. Điều khiển PID kỹ thuật số điều khiển chính

Call: 0903.07.1102
PURISPIN 17R - NOVAPRO - CRYSTE

PURISPIN 17R - NOVAPRO - CRYSTE

Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ : ISO9001 , CE , GMP Hàng mới 100%,Cung cấp đầy đủ CO,CQ Giới thiệu: PURISPIN 17R là máy li tâm lạnh với thiết kế nhỏ gọn và hoạt động dễ dàng. Bộ điều khiển LCD cảm ứng màu 4.3” thân thiện với người sử dụng. Kiểm soát nhiệt độ chính xác bằng hệ thống làm lạnh hiệu quả. Ứng dụng chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử ,y tế chuẩn đoán ,li tâm mẫu máu,nước tiểu…

Call: 0903.07.1102
PURISPIN 6 - NOVAPRO - CRYSTE

PURISPIN 6 - NOVAPRO - CRYSTE

Giới thiệu: PURISPIN 6 là 1 máy li tâm mini thiết kế nhỏ gọn sử dụng cho mục đích li tâm những mẫu nhỏ trong thời gian ngắn. Ứng dụng : Chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử ,y tế chuẩn đoán ,li tâm mẫu máu,nước tiểu… Thiết kế nhỏ gọn có thể đặt lên bất cứ bàn thì nghiệm nào trong phòng thí nghiệm Hoạt động đơn giản,hệ thống phanh điện tử khi người sử dụng mở nắp thiết bị sẽ tự động dừng lại Máy thiết kế chắc chắn độ bền cao.Màn hình LED hiển thị tốc độ li tâm

Call: 0903.07.1102
PURIFUME_DUCTLESS 1200 NOVAPRO - CRYSTE

PURIFUME_DUCTLESS 1200 NOVAPRO - CRYSTE

Giới thiệu: PURIFUME_DUCTLESS 1200 là loại tủ hút không sử dụng đường ống thải hơi khí độc,Các hơi khí độc và bụi bẩn tạo ra trong quá trình thí nghiệm sẽ bị loại bỏ bởi hệ thống màng lọc tái tạo môi trường thí nghiệm an toàn. Thông số kỹ thuật: Bộ lọc Hybrid Carbon hybrid được trang bị để loại bỏ các khí độc hại,các phần tử axit/bazơ và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.Hiệu năng lọc đat 99,8% Màng lọc dễ dàng kiểm tra và thay thế từ hộp điều khiển phía trước tủ Kích thước bên trong (W x D x H)mm

Call: 0903.07.1102
PURIFUME_DUCTLESS 900 NOVAPRO - CRYSTE

PURIFUME_DUCTLESS 900 NOVAPRO - CRYSTE

Giới thiệu: PURIFUME_DUCTLESS 900 là loại tủ hút không sử dụng đường ống thải hơi khí độc,Các hơi khí độc và bụi bẩn tạo ra trong quá trình thí nghiệm sẽ bị loại bỏ bởi hệ thống màng lọc tái tạo môi trường thí nghiệm an toàn. Thông số kỹ thuật: Bộ lọc Hybrid Carbon hybrid được trang bị để loại bỏ các khí độc hại,các phần tử axit/bazơ và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.Hiệu năng lọc đat 99,8% Màng lọc dễ dàng kiểm tra và thay thế từ hộp điều khiển phía trước tủ Kích thước bên trong (W x D x H)mm:

Call: 0903.07.1102
PURICIRCUL 600 AIRTIGHT - NOVAPRO - CRYSTE

PURICIRCUL 600 AIRTIGHT - NOVAPRO - CRYSTE

Giới thiệu: PURICIRCUL 600 AIRTIGHT là mẫu tủ lưu trữ hóa chất và thuốc thử trong phòng thí nghiệm,hơi khí độc sẽ được hút qua bộ lọc và tuần hoàn lại tủ. bộ lọc than hoạt tính loại bỏ các chất độc hại tạo ra môi trường bảo quản an toàn. Thông số kỹ thuật: Kích thước trong (W x D x H)mm: 640 x 658 x 1626 Kích thước ngoài (W x D x H)mm: 740 x 737 x 2043 Khối lượng: 196 Kg Bộ điều khiển:Đèn chiếu sáng,Bật/Tắt quạt Vật liệu bên trong: Thép phủ sơn epoxy chống ăn mòn Vật liệu bên ngoài: Thép phủ sơn

Call: 0903.07.1102
PURICIRCUL 600 DUCT - NOVAPRO - CRYSTE

PURICIRCUL 600 DUCT - NOVAPRO - CRYSTE

Giới thiệu: PURICIRCUL 600 DUCT là mẫu tủ lưu trữ hóa chất và thuốc thử trong phòng thí nghiệm,hơi khí độc sẽ được hút ra ngoài tạo ra môi trường bảo quản an toàn. Thông số kỹ thuật: Kích thước trong (W x D x H)mm: 640 x 658 x 1626 Kích thước ngoài (W x D x H)mm: 740 x 737 x 2233 Khối lượng: 196 Kg Bộ điều khiển:Bật/Tắt đèn chiếu sáng Vật liệu bên trong: Thép phủ sơn epoxy chống ăn mòn Vật liệu bên ngoài: Thép phủ sơn epoxy chống ăn mòn Hệ thống ống dẫn khí thải lớn: Ø200 / Ø250 / Ø300 (Tùy chọn

Call: 0903.07.1102

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI HÃNG NOVAPRO - CRYSTE

ĐẠI DIỆN NOVAPRO

Mr.Đăng - 0983 23 8192

Mr.Đăng - 0983 23 8192

Sales Manager - 0903 07 1102

Sales Manager - 0903 07 1102

Fanpage Facebook

MÁY LI TÂM NOVAPRO - CRYSTE

TỦ AN TOÀN SINH HỌC NOVAPRO - CRYSTE

NỔI HẤP NOVAPRO

TỦ ẤM NOVAPRO

TỦ SẤY NOVAPRO

MÁY LẮC TRÒN NOVAPRO

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC NOVAPRO

TỦ LẠNH BẢO QUẢN NOVAPRO

BỂ CÁCH THỦY NOVAPRO

Thống kê

  • Đang online 97
  • Hôm nay 326
  • Hôm qua 497
  • Trong tuần 2,514
  • Trong tháng 6,813
  • Tổng cộng 69,764

Top

   (0)